Schoolgids

Populaire zoekwoorden

dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis. Deze problemen blijven bestaan, ook als er goede hulp gegeven wordt. Leerlingen met dyscalculie hebben niet alleen last van hun dyscalculie bij rekenen, maar ook bij andere vakken op de middelbare school waarbij gerekend moet worden, zoals bij wiskunde, scheikunde, natuurkunde of economie.

Rekenspecialist

Op de KSH is er een rekenspecialist, waar leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten terecht kunnen met vragen over dyscalculie. Elke leerling met dyscalculie wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Verder wordt er van de leerling verwacht bij problemen die te maken hebben met dyscalculie zelf contact op te nemen met de rekenspecialist. Elke leerling met dyscalculie krijgt een dyscalculiekaart waarop aangegeven staat op welke extra faciliteiten deze leerling recht heeft.

Onze rekenspecialist is Perrie Kooijman.

Dyscalculiebeleid

Meer informatie is te vinden in ons dyscalculiebeleid. Voor algemene informatie verwijzen wij naar het Protocol Ernstige Rekenwiskundeproblemen en Dyscalculie VO (ERWD).