Lessentabel

Populaire zoekwoorden

Gezocht naar:

Lessentabel

Schoolgids

lessentabel In de lessentabel staat per leerjaar/niveau aangegeven welke vakken er in het schooljaar worden aangeboden. Het lesrooster is gebaseerd op blokuren van 2 x 40 minuten. De eenheden...

Lees verder

Aanmelden

Schoolgids

aanmelden Van 25 t/m 31 maart 2024 kan de leerling zich aanmelden bij de KSH. Dit gaat via een centraal digitaal aanmeldsysteem in Haarlemmermeer. Meer informatie hierover krijgen de leerlingen...

Lees verder

Ouderraad (OR)

Schoolgids

ouderraad (OR) Op de basisschool was het heel gewoon om met vragen of opmerkingen even naar binnen te lopen. Op de middelbare school lijkt dat minder vanzelfsprekend. De KSH is juist een...

Lees verder

Laptops

Schoolgids

laptops Alle leerlingen werken met een laptop. Deze laptop gebruiken zij hun hele carrière bij ons op school. Het werken met een laptop in de klas brengt veel voordelen met zich mee. Vanuit...

Lees verder

Ouderbijdrage

Schoolgids

Ouderbijdrage Voor het verzorgen van ons onderwijs ontvangen wij van de rijksoverheid een financiële bijdrage. Niet alle kosten worden door deze bijdrage gedekt. Om onze leerlingen extra...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Schoolgids

Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, waarin vertegenwoordigers zitten van drie geledingen: ouders, leerlingen en personeel. De MR vergadert...

Lees verder