Ouderraad (OR)

Populaire zoekwoorden

Gezocht naar:

Ouderraad (OR)

Schoolgids

ouderraad (OR) Op de basisschool was het heel gewoon om met vragen of opmerkingen even naar binnen te lopen. Op de middelbare school lijkt dat minder vanzelfsprekend. De KSH is juist een...

Lees verder

Laptops

Schoolgids

laptops Alle leerlingen werken met een laptop. Deze laptop gebruiken zij hun hele carrière bij ons op school. Het werken met een laptop in de klas brengt veel voordelen met zich mee. Vanuit...

Lees verder

Ouderbijdrage

Schoolgids

Ouderbijdrage Voor het verzorgen van ons onderwijs ontvangen wij van de rijksoverheid een financiële bijdrage. Niet alle kosten worden door deze bijdrage gedekt. Om onze leerlingen extra...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Schoolgids

Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, waarin vertegenwoordigers zitten van drie geledingen: ouders, leerlingen en personeel. De MR vergadert...

Lees verder

Privacy & bescherming persoonsgegevens

Schoolgids

privacy & bescherming persoonsgegevens Wij hechten veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Persoonlijke...

Lees verder

Missie & visie

Schoolgids

Missie & visie De missie van de KSH is De maatschappij? Dat zijn wij! Onze visie op onderwijs luidt: Maatwerk in het leerproces en maatwerk in ontwikkelingsaanbod. Onderwijs...

Lees verder